cropped-512-512-1.png

КЛУБНИ ПРАВИЛА
Членуването в един мото клуб означава че си част от едно братство. Влизането в него е трудно и не всеки може да получи тази чест.
Това е начин на живот а не просто хоби! 
Клубни правила
 
MC ( Motorcycle Club )
Ако моторите влияят на начина Ви на живот, Вие сте част от мото – обществото и част от тази суб-култура. От всички типове организации, които са част от тази общност, МС изпъква и има най-висок статус.
Тези, които са информирани, различават дълбокото ниво на лична отдаденост и самодисциплина, която човек трябва да демонстрира като член на клуба и то така, че това да изглежда като постоянна работа. Процесът на кандидатстване е дълъг и труден. А като станеш член на клуба, трябва да си готов да защитиш своето членство, защото ставаш неделима част от едно братство.
Сериозният МС трябва да се пази от публичност. Той не трябва да излиза наяве, за да причинява проблеми или да представя себе си като действаща сила без причина или провокация.
Като членове на МС не се допускат:
- жени;
- полицаи и бивши полицаи – за МС 1%;
- хомосексуалисти(Gays);   (Няма бивши полицаи и бивши гейове!)
Добре дошли са военни и бивши такива, ветерани и всички други професии и личности, независимо до колко богати или бедни са и какви постове заемат.
 Важно е сърцето, а не портмонето.
Кандидат – членовете и членовете на МС трябва да притежават мотоциклети с минимална кубатура 600 сс ( освен ако MC не е специализиран – например с фокус върху ретро мотоциклетите, ендуро или други типове дейности, които налагат по-малка кубатура ).

Изикскванията за създаване на МС;
минимум шестима основатели;
възраст над 21 г.;
да притежават и карат мотоциклети минимум 750 сс (без скутери!);
клубна къща;
одобрение от доминиращия МС за региона или от общото събрание на мотоклубовете за региона.
В имената на МС или на МСС не може да фигурира името на държавата.
Неприемливо е в имената на нови МС или МСС да се включват думи и значения от имената на вече съществуващи MC или MCC.
При МС има естествена йерархия.
Създаването на нов МС с гръб от 3 части без уведомяване на старите клубове се приема като грубо неуважение и хвърлена ръкавица към вече съществуващите клубове.
Нормално е новата група да започне само с малка емблема отпред, после да се развие като мото сдружение, МСС и най-накрая да прерастне в МС.
В тази връзка доминиращият МС или общото събрание на мотоклубовете за региона регулират мотодейностите като:
Наблюдават и покровителстват възникването на нови клубове в региона;
Разпускат клубове, които причиняват постояни проблеми;
Арбитрират и решават проблеми между съществуващи клубове;
Предлагат помощ на други клубове във и извън региона си, ако е нужна такава за справяне със заплашваща външна сила;
Редно е, ако МС от друга държава поиска да открие своя секция в България, също да поиска разрешение за това.
Основания да бъдеш изгонен от МС :
- Шпиониране за органите на реда, личности или други клубове;
- Лъжа и кражба от клуба и неговите членове (members);
- Грубо неспазване на клубната дисциплина;
- Проява на страхливост;
- Застрашаване с думи и дела съществуването на клуба;
- Търговия и/или употреба на наркотици;
- Сексуална връзка със съпругата или приятелката на друг Member , Prospect, Hangaround или Supporter;
- Секс с деца и непълнолетни;
- И всичко друго, което излага по непристоен начин достойнството на Клуба чрез държанието, действията или бездействията на съответния член.
Недопустимо е моторист, прогонен от своя МС по някоя от изброените по-горе причини, да бъде приет в друг МС или МСС.
Когато си тръгваш от МС връщаш на клуба всички клубни знаци и нямаш право да се появяваш с такива никъде повече.
Мотоклубът се издържа основно от членски внос, дарения и организирани клубни мероприятия.
МС притежава клубна къща, която е фокус на клубния живот. Обикновено големите клубове са собственици на клубните си къщи, а не ги наемат (особено от местните институции), което ги прави независими от местната власт. В клубните къщи освен Meeting Room (съвещателна зала), обикновено има и стаи за гости, място за отдих и тренировка, както и бар, отворен в определени дни за гости и приятели на клуба.


„ГЪРБЪТ” ОТ 3 ЧАСТИ Е СВЕТОВЕН СТАНДАРТ ЗА МС:


Без име

Състои се от:
Задна част:
UPPER/TOP ROCKER (ГОРНА ДЪГА) - с името на клуба
MIDDLE (СРЕДНА ЧАСТ) - със символа на Клуба
BOTTOM ROCKER (ДОЛНА ДЪГА) - името на града или държавата.
Допълнение: Малък квадрат с буквите "МС" - обикновено от дясната част на гърба, под или в страни от символа на клуба и над долната дъга.
Предна част:
Там са така наречените Flashes (Нашивки). Те показват името на клуба, функцията на member-a (ако има такива) и града. Възможни са допълнителни нашивки със символични и значими наименования, свързани с клуба.
SIDE ROCKER - Не е задължителен. Странично поставени дъги от предната страна на елека, с имена, понятия и други значими символични думи и изрази, свързани с клуба.

ВАЖНО!!!
МС с „гърбове” не отговарящи на стандарта, трябва да ги коригират по най-бързия начин. Считано от 18.01.2014 г. тече гратисен период от 1 година, който се отнася за прилагането на всички останали изисквания към МС, споменати тук.Всички МС, основани след датата 18.01.2014 задължително спазват приетите тук стандарти.МСС с „гърбове” в цветната гама се считат за попадащи в „заварено положение” – те могат да запазят цветния си гръб, но при условие, че възможно най-скоро, считано от 18.01.2014, го адаптират и го поставят върху обща платка.Всички МСС, основани след датата 18.01.2014 задължително спазват приетите тук стандарти.
* * *
От всички неща в живота на МС, лоялността и отдадеността на членовете на клуба, стоят на първо място. За да бъде сигурно, че тази етика и стандарт са запазени от новия член се изискват постоянство, обучение и понякога тестване на новите членове от страна на клуба. Преди да се позволи на нов член да носи „гърба” на клуба като символ на пълното му отдаване, трябва да е сигурно, че новият е готов на същата лоялност, която ще получи от клуба.
Замесването на полицията за изясняване на вътрешно клубни или между клубни въпроси не се толерира.
Ако показваш уважение, ще получиш уважение!
Ако се държиш като задник, ще бъдеш третиран като задник!
 
Структура и отговорности на ръководството в МС
Президент ( President / Pres. )
Президентът е главният офицер на клуба. Очаква се той да е човекът с най-много опит, авторитет и заслуги в МС. Той има представителни функции и е отговорен за всеки акт, засягащ връзки между клуба и външни хора или организации. Той или негов представител председателстват всяка среща на клуба и контролират дневния ред и спазването на реда. Ако е нужно, сержантът по оръжията му съдейства.
Вицепрезидент ( Vice President / V.Pres )
Вицепрезидентът координира всички клонове и наблюдава плановете преди всичко клубните мероприятия. Той трябва да действа като посредник между президента и всички останали членове и кандидат – членове. Всички въпроси или коментари, засягащи каквато и да е работа на клуба, която не е свързана пряко със задълженията на никой друг от главните офицери, трябва директно да бъде отнасяна до вицепрезидента. В допълнение, вицепрезидентът поема всички отговорности и задължения на президента в негово отсъствие.
Секретар ( Secretary )
Секретарят е отговорен за създаването и запазването на клубните ( или на клона на клуба ) данни. Той е отговорен за организирането на срещите. Секретарят трябва да уведомява членовете за всички редовни или извънредни срещи, както и да уведомява всички членове за каквито и да е назначения или избори.
Съкровищник / Касиер ( Treasurer )
Касиерът пази всички разполагаеми средства на клуба, и всички неиздадени клубни знаци. Той може да изразходва средства с цел да плати някакви планирани разходи. Касиерът трябва да пази точни данни за всички приходи и следователно за всички разходи. Задължен е да докладва финансовото състояние на клуба на всяка редовна месечна среща. Неговият отчет е под формата на писмен доклад.
Сержант по оръжията ( Sgt. At Arms )
Сержантът по оръжията е отговорен за охраната и спазването на реда на всички клубни мероприятия. Той има правото да активизира членове на клуба с цел да запази реда. Носи отговорност да докладва веднага всяко неподходящо поведение. Негово е задължението да изземва всички клубни знаци от член, който се пенсионира, отказва или е прогонен. Сержантът е отговорен също за сигурността и охраната на клуба, особено за протекцията и защитата на членовете и кандидат-членовете на клуба. Той трябва да пази и поддържа данните, отнасящи се до сигурността и охраната. При получаване на информация за реална или предполагаема заплаха, за клуба, неговите членове, кандидат-членове или събития, сержантът трябва веднага да уведоми ръководството и да ръководи вземането на адекватни мерки.
Офицер по пътуванията (Road Captain )
„Пътният капитан” е отговорен за пътуванията на клуба. Той трябва да проучва, планира и организира всяко пътуване. По време на самото пътуване или по време на почивките, той поема функцията на главен офицер, отговаряйки единствено пред президента или вицепрезидента. Той също така трябва да снабди своеовременно секретаря с всякаква информация, необходима за евентуални организации и срещи, касаещи предстоящите пътувания на клуба.
Кандидат – членът на МС
За кандидатът е просто – държи си устата затворена, никога не дискутира теми на клуба с никого. За да бъде наистина добър, нека се опита да научи имената на всички членове; тяхната професия, хобита и т.н. Клубът е братство, така че да се държи като брат. И да направи всичко възможно да бъде свободен за всички клубни мероприятия. От кандидатите се очаква да спазват всичко, което им бъде казано или за което са инструктирани, и това е по условие. Колкото повече прави кандидатът в полза на клуба, толкова по-лесно ще стане член. Всеки негов принос ще бъде отбелязан. Кандидатът няма ранг или привилегии в клуба. Той може да се представи като кандидат – член на ******* мото-клуб и да сведе всички останали разговори до минимум.
Но той вече е брат сред братя.
Уважението все пак си остава най-ценният урок, който трябва да бъде научен.
 
МСС
МСС е клуб, създаден от близки по интереси хора с различни професии и интереси. 
Тяхната единствена цел е карането на мотоциклети и приятното прекарване с приятели в търсене на свободата.
МСС обикновено нямат сериозна клубна дейност.
Не малко МСС организират благотворителни кампании в помощ на пострадали мотористи, болни деца или в подкрепа на други стойностни социални проекти.
Условия за създаване на МСС:
- минимум шестима основатели;
- ръководна струкктура подобна на МС или Общо събрание при абсолютна равнопоставеност на членовете – чрез него се излъчват и представители за участия в събрания на мотообщността;
- клубна „къща” – достатъчно е помещение, в което да се извършват срещите на клуба;
- „гръб” от една част, в сиво-черно-бялата гама, разположен върху обща платка, на мястото на МС има МСС, предната част на елека е същата като на МС;
- могат да имат и жени членове.
- да притежават и карат мотоциклети минимум 250 сс (без скутери!).
 
ВАЖНО!!!
МСС с „гърбове” в цветната гама се считат за попадащи в „заварено положение” – те могат да запазят цветния си гръб, но при условие, че възможно най-скоро, считано от 18.01.2014, го адаптират и го поставят върху обща платка.

Всички МСС, основани след датата 18.01.2014 задължително спазват приетите тук стандарти.
 
ТЕЗИ СТАНДАРТИ БЯХА ПРИЕТИ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА МОТООБЩНОСТТА В БЪЛГАРИЯ.